Complimenten en klachten

Wij streven er naar iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Graag horen wij dat van u, omdat wij deze onvrede willen wegnemen en met het afhandelen van uw klacht onze service kunnen verbeteren.

Complimenten over De Kinderkliniek?

Uiteraard horen wij het ook graag als u positieve ervaringen of suggesties voor verbeteringen heeft. Complimenten motiveren ons om door te gaan op de goede weg. Vul de vragenlijst in en laat uw suggesties achter via: https://www.dekinderkliniek.nl/rate

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met de betrokkene(n). Wellicht kan een oplossing worden gevonden of uitleg worden gegeven. Als u hier geen gebruik van wilt maken, of als er op deze manier geen oplossing wordt gevonden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris van De Kinderkliniek.
Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 036 – 76 300 30 of via klachtenfunctionaris@dekinderkliniek.nl. U kunt ook digitaal het klachtenformulier invullen. De klachtenfunctionaris zoekt met u naar een oplossing of bemiddelt tussen u en de betrokkenen.
Vul hier het klachtenformulier in

Als er op deze manier geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u voor één van de volgende opties kiezen. De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de hieronder genoemde mogelijkheden.

      * U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtenonderzoekscommissie Flevoziekenhuis. U kunt uw brief richten aan:

          Flevoziekenhuis
          T.a.v. ambtelijk secretaris van de 
          Klachtenonderzoekscommissie
          Antwoordnummer 1700
          1300 WE Almere

De Klachtenonderzoekscommissie wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en mensen van binnen en buiten het ziekenhuis. Na onderzoek geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur van DeKinderkliniek. De raad van bestuur geeft u vervolgens haar oordeel over uw klacht.

      * U legt uw klacht neer bij de geschillencommissie

Meer informatie over de procedure en werkwijze vindt u op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zelfstandige-klinieken/

      * U kunt De Kinderkliniek aansprakelijk stellen, wanneer u denkt dat er bij uw verzorging of behandeling in het ziekenhuis verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden. U kunt een brief sturen naar De Kinderkliniek (o.v.v. aansprakelijkstelling)

Geeft u dan in een brief aan:

  1. wat er is gebeurd
  2. hoe de behandeling volgens u had moeten verlopen
  3. wat er volgens u is fout gegaan
  4. en waaruit de schade bestaat

     * U legt uw klacht voor bij een externe instantie, b.v. het Medisch Tuchtcollege

Vanzelfsprekend zal het indienen van een klacht nooit negatieve gevolgen hebben voor degene die de klacht indient.

Bent u geïnteresseerd in de regeling en procedure van een klacht dan kunt u hier het klachtenregelement downloaden.

Formulieren

Vul hier het klachtenformulier in
 

Meer informatie over onze zorg

portfolio-120912-1-1054_SS[1]
Complimenten? Laat het ons weten!
ZorgkaartNederland

Wat vindt u van De Kinderkliniek? Wat vinden anderen van onze behandelaren? Lees het of geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl.

ZorgkaartNederland
Nieuws

30 07 2020

Pepper komt bij ons werken! Maar wat wordt Peppers nieuwe naam? Doe mee aan onze prijsvraag!

Pepper wordt onze nieuwe collega die samen met Mende op de plas- en poeppoli uitleg gaat geven over plassen en poepen. Pepper kan jullie uitleggen hoe of wanneer je moet plassen of waarom je soms moeite hebt met poepen. Je kunt met Pepper ook een boekje lezen of een filmpje bekijken en zelfs een spelletje doen. Over een tijdje kun je ook een quiz maken met Pepper. Maar wie is Pepper dan? Lees verder

 

Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?

Volg ons via
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube