Ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid

DeKinderkliniek streeft ernaar om in een veilige omgeving en cultuur, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, waarbij de kans op eventuele schade tot een minimum wordt beperkt.

Kwaliteit betekent voor DeKinderkliniek: Klantgericht, efficiënt, effectief, flexibel, veilig en tijdig. Zij wil voortdurend alert zijn op mogelijkheden tot verbetering om nog beter aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Kwaliteit en veiligheid zijn voor DeKinderkliniek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Veiligheid betekent voor DeKinderkliniek: Een cultuur waarin medewerkers en patiënten met ouder(s)/ verzorger(s) zich op hun gemak en veilig voelen en kunnen rekenen op de meest optimale zorg die aansluit op diens wensen. De optimale zorg wordt verleend door deskundige en gekwalificeerde medewerkers en in de behandeling wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten en de middelen/ instrumenten ondersteunend aan de behandeling voldoen aan intern en extern opgelegde eisen.

De kwaliteit en veiligheid wordt geborgd, naast het bestaan van protocollen en opleidingen/ cursussen, met inzet van verschillende instrumenten. Deze zijn in staat om retrospectief voorvallen, bijwerkingen, complicaties, meldingen, verbetermeldingen en klachten te analyseren. Tevens worden prospectief risicovolle processen geanalyseerd door o.a. prospectieve risicoanalyses. Door het volgen van scholing worden medewerkers in staat gesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten op gebied van medisch inhoudelijke onderwerpen, onderwerpen die de directe patiëntenzorg raken en worden zij in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

De directie en medewerkers hebben een belangrijke functie in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. Ook de patiënt wordt hierin actief betrokken. Het kwaliteit en veiligheidssysteem wordt jaarlijks formeel door de directie beoordeeld waarbij de uitkomsten worden opgenomen in de directiebeoordeling. DeKinderkliniek draagt 7 jaar het ZKN keurmerk. Een keurmerk dat is ontwikkeld door branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), en op basis van de criteria van dit keurmerk wordt DeKinderkliniek jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificeringsinstantie, KIWA. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

In de komende jaren streeft DeKinderkliniek naar het verder toepassen van vernieuwingen en innovaties binnen de juridische kaders en zal DeKinderkliniek zich oriënteren in de mogelijkheden van het meten van zorguitkomsten bij kinderen.

Uw mening is waardevol

Heeft u een tip of suggestie om De Kinderkliniek te verbeteren? Laat het ons weten via laathetonsweten@dekinderkliniek.nl. Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dat kan via één van de formulieren op de Complimenten en Klachten pagina van deze website.

Meer informatie over onze zorg

 
Nieuws

30 07 2020

Pepper komt bij ons werken! Maar wat wordt Peppers nieuwe naam? Doe mee aan onze prijsvraag!

Pepper wordt onze nieuwe collega die samen met Mende op de plas- en poeppoli uitleg gaat geven over plassen en poepen. Pepper kan jullie uitleggen hoe of wanneer je moet plassen of waarom je soms moeite hebt met poepen. Je kunt met Pepper ook een boekje lezen of een filmpje bekijken en zelfs een spelletje doen. Over een tijdje kun je ook een quiz maken met Pepper. Maar wie is Pepper dan? Lees verder

 

Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?

Volg ons via
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube