Ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid

DeKinderkliniek streeft ernaar om in een veilige omgeving en cultuur, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, waarbij de kans op eventuele schade tot een minimum wordt beperkt.

Kwaliteit betekent voor DeKinderkliniek: Klantgericht, efficiënt, effectief, flexibel, veilig en tijdig. Zij wil voortdurend alert zijn op mogelijkheden tot verbetering om nog beter aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Kwaliteit en veiligheid zijn voor DeKinderkliniek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Veiligheid betekent voor DeKinderkliniek: Een cultuur waarin medewerkers en patiënten met ouder(s)/ verzorger(s) zich op hun gemak en veilig voelen en kunnen rekenen op de meest optimale zorg die aansluit op diens wensen. De optimale zorg wordt verleend door deskundige en gekwalificeerde medewerkers en in de behandeling wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten en de middelen/ instrumenten ondersteunend aan de behandeling voldoen aan intern en extern opgelegde eisen.

De kwaliteit en veiligheid wordt geborgd, naast het bestaan van protocollen en opleidingen/ cursussen, met inzet van verschillende instrumenten. Deze zijn in staat om retrospectief voorvallen, bijwerkingen, complicaties, meldingen, verbetermeldingen en klachten te analyseren. Tevens worden prospectief risicovolle processen geanalyseerd door o.a. prospectieve risicoanalyses. Door het volgen van scholing worden medewerkers in staat gesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten op gebied van medisch inhoudelijke onderwerpen, onderwerpen die de directe patiëntenzorg raken en worden zij in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

De directie en medewerkers hebben een belangrijke functie in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. Ook de patiënt wordt hierin actief betrokken. Het kwaliteit en veiligheidssysteem wordt jaarlijks formeel door de directie beoordeeld waarbij de uitkomsten worden opgenomen in de directiebeoordeling. DeKinderkliniek draagt 7 jaar het ZKN keurmerk. Een keurmerk dat is ontwikkeld door branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), en op basis van de criteria van dit keurmerk wordt DeKinderkliniek jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificeringsinstantie, KIWA. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

In de komende jaren streeft DeKinderkliniek naar het verder toepassen van vernieuwingen en innovaties binnen de juridische kaders en zal DeKinderkliniek zich oriënteren in de mogelijkheden van het meten van zorguitkomsten bij kinderen.

Uw mening is waardevol

Heeft u een tip of suggestie om De Kinderkliniek te verbeteren? Laat het ons weten via laathetonsweten@dekinderkliniek.nl. Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dat kan via één van de formulieren op de Complimenten en Klachten pagina van deze website.

Meer informatie over onze zorg

 
Nieuws

01 07 2020

Muziekids studio weer 'on air'!

Geweldig, muziekmaken! Het mag en het kan weer in de Muziekids Studio in De Kinderkliniek. We starten voorzichtig, met opening op woensdagmiddag van half 2 tot half 5 's middags. Met extra hygiëne maatregelen. Alleen de kinderen mogen naar binnen in de studio, maar de ouders kunnen vanuit de wachtkamer meeluisteren. Lees verder

 

Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?

Volg ons via
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube