Verwijzen naar De Kinderkliniek?

De Kinderkliniek werkt samen met specialisten van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Onze collega's van het Flevoziekenhuis verwijzen kinderen regelmatig door naar De Kinderkliniek. Daarnaast werken wij structureel samen met onder meer het AMC, WKZ en andere gespecialiseerde zorgaanbieders, zoals Merem, SEIN en Stichting Tactus.

Er is ook een intensieve samenwerking met de JGZ/CB. De jeugdartsen verwijzen regelmatig door naar De Kinderkliniek. Vanuit De Kinderkliniek wordt ook deelgenomen aan lokale overleggen en initiatieven vanuit wijkteams en regio's.

DeKinderGGZ biedt zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor collegiale consultatie voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar kunt u contact opnemen met 06-26682644, op werkdagen bij voorkeur tussen 12.00 en 12.30 uur.

Vanaf juni breiden we onze dienstverlening uit met een unieke dagbehandeling - Magnolia - waar gewerkt wordt volgens de Infant Mental Health (IMH) visie. Magnolia is een gespecialiseerde dagbehandeling voor 0 tot en met 4 jaar, die aansluit bij de bestaande IMH poli waar jonge kinderen en hun ouders of verzorgers terecht kunnen als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en/of de relatie tussen ouder en kind. 

Voor collegiale consultatie over onze IMH poli en dagbehandeling Magnolia (kinderen onder de 6 jaar) kunt u als verwijzer - bij voorkeur tussen 12.00 en 12.30 uur -  bellen naar 06 - 23991200.

Nieuws

18 01 2022

Covid vaccinatie bij kinderen

Ten aanzien van de Covid vaccinatie bij kinderen volgen de kinderartsen van DeKinderkliniek de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Lees verder

 
120918-1-1916 kopie
Aandacht voor het kind scoort

Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?