Verwijzen naar De Kinderkliniek?

Beste collegae,

Wij realiseren ons dat momenteel al uw zorg en aandacht uit gaat naar de zorg voor patiënten met (verdenking) COVID-19. Wij willen via deze weg graag onze hulp aanbieden voor de zorg aan kinderen in Almere en omstreken. Wij kunnen ons voorstellen dat het zien en beoordelen van kinderen in één van de praktijklocaties bij voorkeur wordt vermeden. Anderzijds kan niet alle zorg worden uitgesteld, ook omdat onduidelijk is hoe lang deze situatie nog voort zal duren.

DeKinderkliniek heeft door middel van verschillende looproutes onderscheid gemaakt tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ en het personeel neemt specifieke voorzorgsmaatregelen door beschermende kleding te dragen. Dagelijks is een kinderarts te consulteren om patiënt op afstand mee te beoordelen en indien gewenst/ noodzakelijk het kind te zien.

Wij willen aangeven dat we u graag steunen en dat u laagdrempelig een beroep op ons kan doen, op werkdagen van 8.15-17.00. Zijn er specifieke wensen/ suggesties? Wij horen dit graag!

Wij wensen u het allerbeste in deze bizarre tijd, stay safe.

Hoogachtend,

Norbert van den Berg en Tim Vreede, namens vakgroep Kindergeneeskunde

De Kinderkliniek werkt samen met specialisten van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Onze collega's van het Flevoziekenhuis verwijzen kinderen regelmatig door naar De Kinderkliniek. Daarnaast werken wij structureel samen met onder meer het AMC, WKZ en andere gespecialiseerde zorgaanbieders, zoals Merem, SEIN en Stichting Tactus.

Er is ook een intensieve samenwerking met de JGZ/CB. De jeugdartsen verwijzen regelmatig door naar De Kinderkliniek. Vanuit De Kinderkliniek wordt ook deelgenomen aan lokale overleggen en initiatieven vanuit wijkteams en regio's.

Nieuws

09 04 2020

Het laatste nieuws

Nederland blijft in de ban van Corona, zo ook DeKinderkliniek. Wij zijn wel open, maar hebben onze werkwijze aangepast aan de geldende richtlijnen. Die informatie staat op de speciale corona-pagina op onze website. Lees verder

 
120918-1-1916 kopie
Aandacht voor het kind scoort

Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?