De Kinder GGZ

Het kan wel eens voorkomen dat het met een kind even niet zo lekker loopt. Wij kunnen kinderen/jongeren tot en met 17 jaar uit Almere helpen, wanneer zij hinder ondervinden in het dagelijks leven. Bij DeKinderGGZ gaat het dan vaak om een vraag die niet eenvoudig opgelost kan worden, doordat er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd. De medewerkers van DeKinderGGZ zijn gespecialiseerd in vraagstukken waarbij psychologische/psychiatrische problematiek en lichamelijke problematiek elkaar beïnvloeden.

Voor wie is de DeKinderGGZ afdeling:
Voor kinderen/jongeren die worden aangemeld met een schriftelijke verwijzing van de huisarts, medisch specialist (kinderarts) of het wijkteam. Zij kunnen mogelijk last hebben van:

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme
 • Angsten
 • Lichamelijke klachten zoals chronische buikpijn of hoofdpijn
 • Traumatische ervaringen (ongeluk, medisch ingrijpen, kindermishandeling)
 • Ontwikkelingsproblemen tussen de 0 en 3 jaar (hardnekkige huil-, eet- en slaapproblemen)
 • Stemmingswisselingen (somberheid, depressiviteit, samengaand met lichamelijke klachten

Wij staan voor je klaar
Bij DeKinderGGZ werken klinisch psychologen, gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalisten, systeemtherapeuten, basispsychologen, psychologisch medewerkers en een kinderarts. DeKinderkliniek is tevens een opleidingscentrum, daarom zijn er ook psychologen of orthopedagogen in opleiding tot GZ-psycholoog (i.o.) bij ons werkzaam, zij volgen de academische postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en staan onder supervisie van onze GZ-psychologen. Er vindt ook samenwerking en overleg plaats met de betrokken (kinder)arts en/of huisarts. Als wij denken dat er een psychiater ingeschakeld moet worden, dan zullen we doorverwijzen.

Diagnose:
Allereerst probeert de psycholoog een zo volledig mogelijk beeld van de klachten van het kind te krijgen. Dit gebeurt in een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers en/of het kind, afhankelijk van de leeftijd. Dit noemen we het intakegesprek. Meestal vindt aanvullend psychologisch onderzoek plaats om beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind. Er wordt altijd besproken hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak een kind daarvoor moet komen. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. Meestal ervaren ze het contact en de aandacht die ze krijgen als positief. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens met ouders/verzorgers en/of kind besproken en er wordt een passend behandelplan opgesteld. Indien nodig worden, met instemming van kind en ouders/verzorgers, andere betrokken partijen in het behandelplan opgenomen.

Behandeling:
Volgt er een behandeling? Dan bespreken wij, na het onderzoek, waaruit deze zal bestaan. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met het kind zelf, gesprekken met de ouders/verzorgers, gezinsgesprekken of een combinatie daarvan. Bij kinderen onder de 16 jaar worden ouders/verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden:

 • Cognitieve gedragstherapie (https://www.vgct.nl/zorgprofessionals)
 • Traumabehandeling (bijv.: EMDR, Schrijftherapie www.emdrkindenjeugd.nl)
 • Medicamentueze behandeling, in samenwerking met de kinderarts
 • Gezinstherapie
 • Ouder-kind behandeling (Floorplay)
 • Psychotherapie
 • Psycho-educatie
 • Speltherapie
 • Groepstherapie

Afspraak maken
Zodra je de schriftelijke verwijzing hebt, vindt er een telefonisch screeningsgesprek plaats waarbij gekeken wordt of jouw kind bij ons op de goede plek is. Deze afspraak wordt ingepland zodra de verwijsbrief beschikbaar is. We bellen om hiervoor een telefonische screeningsafspraak in te plannen of we maken deze afspraak meteen aan de balie. Dit telefoongesprek duurt ongeveer een kwartier tot een half uur. Wanneer je bij ons geholpen kan worden, is het eerst nodig om een toestemmingsformulier in te leveren. Dan wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Jullie ontvangen daarna een uitnodiging voor een intakegesprek. Hiervoor geldt enige wachttijd, maar daarna zal het traject van intake, diagnose en behandeling zo snel mogelijk achter elkaar plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken welk vervolgtraject het meest passend is. Een behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Wat zijn de kosten?
Geen. De GGZ behandeling bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Wel is het een vereiste dat DeKinderGGZ een afspraak heeft met de gemeente waar je woont. Wij hebben afspraken met Almere, Lelystad (tot juli 2021) en Zeewolde.

Toestemming
Voor het verrichten van onderzoek en/of behandeling bij kinderen onder de 12 jaar is wettelijk vastgelegd dat toestemming van beide biologische, gezaghebbende ouders nodig is. Als het ouderschap wettelijk anders is vastgelegd (bijvoorbeeld alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd, enzovoort) vragen wij om een kopie van het bewijs hiervan. Dit bewijs hebben wij nodig voordat we kunnen starten. Aan kinderen van 12 tot 16 jaar wordt naast de toestemming van ouders, die van het kind zelf gevraagd. Boven de 16 jaar is alleen toestemming van de jongere vereist. Voordat we kunnen starten met de zorgverlening is het noodzakelijk dat de benodigde toestemming rond is.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met DeKinderGGZ. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 036-76 300 30.

Medewerkers

 • Christa Kleinepier
 • MD
 • Bianca Gorter
 • Marlous Bouman
 • Liesbeth Koedoot
 • Rozemarijn van Pagée
 • MvdH
 • Chalane Bouwhuis
 • Diana Renardus
 • Laura Spanjersberg
 • Daphne Meering
 • Marleen Wolters
 • Carlijn Schut
 • JvdH
 • Simone Sormani
 • Emmelien Mol
 • Lieke Verhagen
 • Jacqueline Rodenburg
 • Cindy Rustam
 • Marleen Scherjon
 • Vanessa van Ginkel
 • Nanda Amse
Youtube
Nieuws

01 10 2020

De Kinderkliniek nu ook LEEFH-Centrum

Dat betekent dat kinderen en jongeren met een te hoog cholesterol bij De Kinderkliniek terecht kunnen om te laten onderzoeken wat de oorzaak van het hoge cholesterol is. Na het onderzoeken van de oorzaak kan een gerichte behandeling worden gestart. Lees verder