De Kinder GGZ

Bij kinderen kunnen problemen, ziekten en/of traumatische gebeurtenissen de normale ontwikkeling bedreigen. Zij kunnen sociaal-emotionele en praktische gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin, op school of daarbuiten.

Dit doen we

Kinderen en ouders komen dan op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of wijkteam bij De Kinder GGZ met een vraag. Een vraag die niet eenvoudig opgelost kan worden, doordat er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd. Samen kijken wij wat de aard en oorzaak van de problemen zijn en stellen wij een behandelplan op. De Kinder GGZ biedt zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. De verwijzer bepaalt de richting aan het type behandeling. Een behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is en kan individueel, in een groep of met ouder en kind samen plaatsvinden. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

Wij staan voor je klaar

Bij De Kinder GGZ werken klinisch psychologen, gezondheidszorg Kinder&Jeugd psychologen en psychologisch medewerkers. De behandelaren zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij er sprake is van een complexe vraagstelling. 

We krijgen verwijzingen voor:

De Kinder GGZ (Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)

 • 0-3 jarigen (Infant Mental Health), zoals:
  • Hardnekkige eetproblemen
  • Overmatig huilen
  • Te druk of juist teruggetrokken gedrag
  • Regulatieproblemen (bijv. slaapproblemen)
    
 • Trauma, zoals:
  • PTSS
  • Kindermishandeling/seksueel misbruik
    
 • Lichamelijke stoornissen, zoals:
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Chronische vermoeidheid
  • Conversie
  • Pijnstoornis
    
 • Ontwikkelingsproblemen, zoals:
  • ADHD, autisme, persoonlijkheid
    
 • Stemmingsproblemen, zoals:
  • Gedeprimeerdheid samengaand met lichamelijke klachten
  • Stemmingswisselingen
    
 • Angststoornissen, zoals:
  • Separatieangst
  • Specifieke fobie (bloed, letsel, injectie)
  • Sociale angst
  • Gegeneraliseerde angst
  • Paniekstoornissen
  • Dwang- en drangproblemen
    
 • Problemen met impulscontrole
  • Emotie-regulatie problemen, zoals agressieregulatie
  • Haren uittrekken of andere ongewilde gewoonten
  • Tic’s

Behandelmogelijkheden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR (trauma)
 • WRITE (trauma: schrijftherapie)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Gezinstherapie
 • Ouder-kind behandeling
 • 5 gesprekkenmodel (0-3 jarigen)
 • Moeder-kind groep
 • Groepsbehandeling
 • Psychotherapie
 • ADHD Psycho-educatiegroep voor ouders

Voorbeelden van groepsbehandelingen zijn:

 • Soma en psyche
  • Moeder en kind groep
  • Op Koers groep voor chronisch zieke kinderen en jongeren

Afspraak maken
Voor specialistische en basis GGZ is het noodzakelijk dat er een verwijzing is van een huisarts, jeugdarts of wijkteam. Zodra je die hebt en een toestemmingsformulier is ingevuld en ondertekend door gezagdragende ouder(s), wordt er een screeningsafspraak ingepland op werkdagen. Wij nemen contact op om deze korte telefonische afspraak in te plannen. Tijdens dit telefonische consult overleggen we of u bij ons op de goede plek bent.

Medewerkers

 • Gerda de Boer
 • MD
 • Bianca Gorter
 • DKK-marlous-bouman
 • LK
 • CK
 • DM
 • RvP
 • MvdH
 • Cindy Rustam
 • Marleen Vermeer - psychologisch medewerker
 • Christine de Ruigh
 • Marleen Wolters
 • Tessa F
 • Vanessa van Ginkel
Nieuws

17 07 2018

Grote opkomst bij info-avond ‘Hart voor diabetes’ met prof. Eelco de Koning in DeKinderkliniek

Het was een prachtige info-avond op donderdag 12 juli in DeKinderkliniek met prof. Eelco de Koning! Meer dan 200 jongeren, ouders en behandelaren waren ondanks het warme weer op de bijeenkomst afgekomen. Veel van onze jongeren en ouders hadden schalen vol met zelfgemaakte hapjes meegenomen, zoet of hartig, van salade, koek tot saté stokjes, en alles mét het aantal koolhydraten vermeld. Dit was geweldig! Het werd een bijzondere avond. Lees verder

 

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen?