De Kinder GGZ

Het kan wel eens voorkomen dat het met een kind even niet zo lekker loopt. Kinderen/jongeren uit de regio Almere, tot en met 17 jaar, kunnen als zij hinder in het dagelijks leven ervaren, hulp nodig hebben. Het gaat dan om een vraag die niet eenvoudig opgelost kan worden, doordat er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd. De medewerkers van DeKinderGGZ zijn gespecialiseerd in vraagstukken waarbij psychologische/psychiatrische problematiek en lichamelijke problematiek elkaar beïnvloeden.

Voor wie is de DeKinderGGZ afdeling:
Voor kinderen/jongeren die worden aangemeld met een schriftelijke verwijzing van de huisarts, medisch specialist (kinderarts) of het wijkteam. Zij kunnen mogelijk last hebben van:

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme
 • Angsten
 • Lichamelijke klachten zoals chronische buikpijn of hoofdpijn
 • Traumatische ervaringen (ongeluk, medisch ingrijpen, kindermishandeling
 • Ontwikkelingsproblemen tussen de 0 en 3 jaar (hardnekkige huil-, eet- en slaapproblemen)
 • Stemmingswisselingen (somberheid, depressiviteit, samengaand met lichamelijke klachten

Wij staan voor je klaar
Bij DeKinderGGZ werken klinisch psychologen, gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalisten, systeemtherapeuten, basispsychologen, psychologisch medewerkers en een kinderarts. De behandelaren zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen/jongeren waarbij er sprake is van problemen op meerdere gebieden. In die gevallen vindt er ook samenwerking en overleg plaats met de betrokken (kinder)arts en/of huisarts. Als wij denken dat er een psychiater ingeschakeld moet worden, dan zullen we doorverwijzen.

Diagnose:
Allereerst probeert de psycholoog een zo volledig mogelijk beeld van de klachten van het kind te krijgen. Dit gebeurt in een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers en/of het kind, afhankelijk van de leeftijd. Dit noemen we het intakegesprek. Meestal vindt aanvullend psychologisch onderzoek plaats om beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind. Er wordt altijd besproken hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak een kind daarvoor moet komen. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. Meestal ervaren ze het contact en de aandacht die ze krijgen als positief. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens met ouders/verzorgers en/of kind besproken en er wordt een passend behandelplan opgesteld. Indien nodig worden, met instemming van kind en ouders/verzorgers, andere betrokken partijen in het behandelplan opgenomen.

Behandeling:
Volgt er een behandeling? Dan bespreken wij, na het onderzoek, waaruit deze zal bestaan. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met het kind zelf, gesprekken met de ouders/verzorgers, gezinsgesprekken of een combinatie daarvan. Bij kinderen onder de 16 jaar worden ouders/verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden:

Afspraak maken
Zodra je de schriftelijke verwijzing hebt, vindt er een telefonisch screeningsgesprek plaats waarbij gekeken wordt of jouw kind bij ons op de goede plek is. Zodra de verwijsbrief en het toestemmingsformulier (dat door ons aan jullie gestuurd wordt) bij ons binnen zijn, wordt gebeld om een afspraak hiervoor te maken.  Wanneer je bij ons geholpen kan worden, ontvangen jullie een uitnodiging voor een intakegesprek. Hiervoor geldt enige wachttijd, maar daarna zal het traject van intake, diagnose en behandeling zo snel mogelijk achter elkaar plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken welk vervolgtraject het meest passend is. Een behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Wat zijn de kosten?
Geen. De GGZ behandeling bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Wel is het een vereiste dat DeKinderGGZ een afspraak heeft met de gemeente waar je woont.

Toestemming
Voor het verrichten van onderzoek en/of behandeling bij kinderen onder de 12 jaar is wettelijk vastgelegd dat toestemming van beide biologische, gezaghebbende ouders nodig is. Als het ouderschap wettelijk anders is vastgelegd (bijvoorbeeld alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd, enzovoort) vragen wij om een kopie van het bewijs hiervan. Dit bewijs hebben wij nodig voordat we kunnen starten. Aan kinderen van 12 tot 16 jaar wordt naast de toestemming van ouders, die van het kind zelf gevraagd. Boven de 16 jaar is alleen toestemming van de jongere vereist. Voordat de eerste afspraak kan plaatsvinden is het noodzakelijk dat de benodigde toestemming rond is.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met DeKinderGGZ. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 036-76 300 30.

Medewerkers

 • Christa Kleinepier
 • MD
 • Bianca Gorter
 • Marlous Bouman
 • Liesbeth Koedoot
 • Rozemarijn van Pagée
 • MvdH
 • Chalane Bouwhuis
 • DM
 • Marleen Wolters
 • JvdH
 • Jacqueline Rodenburg
 • Cindy Rustam
 • Marleen Scherjon
 • Christine de Ruigh
 • Ihsane Bouaouida
 • Vanessa van Ginkel
Nieuws

16 10 2019

Lintje voor kinderartsen Tim Vreede en Norbert van den Berg

Vanmiddag hebben de oprichters van De Kinderkliniek, kinderartsen Tim Vreede en Norbert van den Berg, een lintje gekregen. Burgemeester van Almere Franc Weerwind benadrukte in zijn toespraak bij de uitreiking dat sinds de start van De Kinderkliniek het aantal ziekenhuisopnames met 30 tot 40 procent is gedaald. Het krijgen van het lintje was een complete verrassing voor beide artsen. Lees verder

 

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen?

Youtube