Aandacht- en concentratieproblemen

Heb je moeite om je aandacht bij een taak te houden? Lukt het je niet om je werk af te maken of begin je steeds weer aan iets anders? Raak je vaak dingen kwijt? Ben je snel afgeleid? Vergeet je vaak je jas of je tas? Als je dit gedrag herkent en er geen oplossing voor kunt vinden, dan kun je bij De Kinderkliniek terecht.

Goede diagnose

Bij kinderen met aandacht- of concentratieproblemen en bij kinderen met druk of impulsief gedrag denken mensen al snel aan ADHD. Maar soms spelen er andere problemen. Het is belangrijk om de juiste oorzaak te vinden. Een psycholoog en psychologisch medewerker kijken onder andere naar de manier waarop jij informatie verwerkt. Alleen zo kunnen we tot een goede diagnose komen. En een goede diagnose is belangrijk om jou en je ouders de beste behandeling te kunnen bieden.

Zo werkt het

Als je bij ons terecht kunt, ontvang je een schriftelijke uitnodiging voor een drietal afspraken. Wij werken met een ‘carrousel spreekuur’. Zo proberen we alle informatie die nodig is voor een (eerste) advies binnen een maand te verkrijgen. Eerst krijgen jij en je ouders (of verzorgers) en je leerkracht een aantal vragenlijsten per mail toegestuurd. Daarna komen jij en je ouders (of verzorgers) samen naar De Kinderkliniek voor de eerste afspraak. Jullie starten gezamenlijk met een gesprek en aansluitend heb jij een gesprek met de psychologisch medewerker en je ouders (of verzorgers) met de kinder- en jeugdpsycholoog.

Snel daarna is de tweede afspraak. Om je sterke en minder sterke kanten te ontdekken doe je dan een intelligentietest. De derde afspraak is het adviesgesprek met je ouders en met jou, als je ouder bent dan 12 jaar. Dan worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt er besloten welke behandeling het beste bij je past. Later ontvangen je ouders een schriftelijke samenvatting van het onderzoek en het advies.

Toestemming

Voor het verrichten van onderzoek en/of behandeling bij kinderen onder de twaalf jaar hebben wij, zoals wettelijk vastgelegd is in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), de toestemming van beide biologische of gezagdragende ouders nodig. Als het ouderschap wettelijk anders is vastgelegd, bijvoorbeeld alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd enzovoort, vragen wij om een kopie van het bewijs hiervan. Zonder documentatie hiervan zijn wij wettelijk niet gemachtigd om jou in behandeling te nemen. Aan kinderen van twaalf tot zestien jaar wordt – naast de toestemming van ouders – die van henzelf gevraagd. Boven de zestien jaar is alleen toestemming van de jongere vereist. Voordat de eerste afspraak kan plaatsvinden, is het noodzakelijk dat alle benodigde toestemming rond is.

Contact met De Kinderkliniek

Als je een verwijzing van je huis- of kinderarts hebt, kunnen je ouders bellen naar De Kinderkliniek. Dan krijgen zij een enveloppe toegestuurd met toestemmingsformulieren die zij moeten terug sturen naar De Kinderkliniek. Daarna wordt er contact met hen opgenomen om een afspraak te maken voor een telefonisch intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken of wij je verder kunnen helpen.

Medewerkers

 • MD
 • Bianca Gorter
 • Marlous Bouman
 • LK
 • CK
 • Rozemarijn van Pagée
 • MvdH
 • Chalane Bouwhuis
 • DM
 • Marleen Wolters
 • JvdH
 • Jacqueline Rodenburg
 • Cindy Rustam
 • Marleen Scherjon
 • Christine de Ruigh
 • Ihsane Bouaouida
 • Vanessa van Ginkel
Nieuws

12 11 2019

Uitvinder van de kunstmatige alvleesklier komt naar DeKinderkliniek

"Uitvinder van de kunstmatige alvleesklier" Robin Koops komt in DeKinderkliniek vertellen over zijn geweldige uitvinding. Omdat hij - met diabetes type 1 - dagelijks geconfronteerd werd met het voortdurende ongemak van prikken, meten, injecteren en omdat hij niet tevreden was met zijn behandeling, ging hij zoeken naar een oplossing. Hij richtte zich op het ontwikkelen van een apparaat dat de hele glucoseregeling zelfstandig zou kunnen uitvoeren. En daar is hij nu druk mee bezig. Lees verder