Aandacht- en concentratieproblemen

Heb je moeite om je aandacht bij een taak te houden? Lukt het je niet om je werk af te maken of begin je steeds weer aan iets anders? Raak je vaak dingen kwijt? Ben je snel afgeleid? Vergeet je vaak je jas of je tas? Als je dit gedrag herkent en er geen oplossing voor kunt vinden, dan kun je bij ons terecht.

Goede diagnose
Bij kinderen met aandacht- of concentratieproblemen en bij kinderen met druk of impulsief gedrag denken mensen al snel aan ADHD. Maar soms spelen er andere problemen. Het is belangrijk om de juiste oorzaak te vinden. Daarom werkt De Kinderkliniek in een multidisciplinair team, zodat we naar alle mogelijke verklaringen kunnen kijken. Een kinderarts kijkt bijvoorbeeld of er een lichamelijke oorzaak (mee)speelt. Een psycholoog en psychologisch medewerker kijken onder andere naar de manier waarop jij informatie verwerkt. Alleen zo kunnen we tot een goede diagnose komen. En een goede diagnose is belangrijk om jou en je ouders de beste behandeling te kunnen bieden.

Zo werkt het
Als je bij ons terecht kunt, ontvang je een schriftelijke uitnodiging voor zes afspraken. Wij werken met een ‘carrousel spreekuur’. Zo proberen we alle informatie die nodig is voor een (eerste) advies binnen twee weken te verkrijgen. Eerst krijgen jij en je ouders (of verzorgers) een aantal vragenlijsten per post toegestuurd. Daarna komen jullie samen naar De  Kinderkliniek om op één dag de eerste drie gesprekken te hebben. Op die dag kom je eerst bij de kinderarts voor een lichamelijk onderzoek. Aansluitend heb je een gesprek met de psychologisch medewerker. Je ouders (of verzorgers) praten tegelijkertijd met de kinder- en jeugdpsycholoog.

Snel daarna is de vierde afspraak. Om je sterke en minder sterke kanten te ontdekken doe je dan een intelligentietest. De vijfde afspraak is voor je ouders. Dat is een gesprek over jouw ontwikkeling tot nu toe. Tussendoor is er telefonisch overleg met de leerkracht of mentor van school. De zesde afspraak is het adviesgesprek met jou en je ouders. Dan worden de resultaten van het onderzoek besproken. In overleg wordt besloten of er een behandeling nodig is bij De Kinderkliniek of ergens anders. Later ontvangen je ouders een schriftelijke samenvatting van het onderzoek en het advies.

Toestemming
Voor het verrichten van onderzoek en/of behandeling bij kinderen onder de twaalf jaar hebben wij, zoals wettelijk vastgelegd is in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), de toestemming van beide biologische of gezagdragende ouders nodig. Als het ouderschap wettelijk anders is vastgelegd, bijvoorbeeld alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd enzovoort, vragen wij om een kopie van het bewijs hiervan. Zonder documentatie hiervan zijn wij wettelijk niet gemachtigd om jou in behandeling te nemen. Aan kinderen van twaalf tot zestien jaar wordt – naast de toestemming van ouders – die van henzelf gevraagd. Boven de zestien jaar is alleen toestemming van de jongere vereist. Voordat de eerste afspraak kan plaatsvinden, is het noodzakelijk dat alle benodigde toestemming rond is.

Contact
Als je een verwijzing van je huis- of kinderarts hebt, worden jij of één van je ouders (afhankelijk van je leeftijd) eerst gebeld voor een telefonische screening. Hiervoor maken we een belafspraak. Dan wordt overlegd of jij inderdaad bij ons op de juiste plek bent. Als dat het geval is, krijg je een schriftelijke uitnodiging thuis voor alle afspraken op de poli. Ook krijg je dan de vragenlijsten opgestuurd die jij en je ouders van tevoren moeten invullen. Daarnaast is een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of specialist nodig. Omdat het een carroussel spreekuur is, is het van groot belang dat je ouders en jij alle afspraken proberen te komen. Bij afzegging van de hele reeks, wordt de nieuwe reeks herpland in een latere maand. 

Medewerkers

 • Christa Kleinepier
 • MD
 • Bianca Gorter
 • Marlous Bouman
 • LK
 • Rozemarijn van Pagée
 • MvdH
 • Chalane Bouwhuis
 • Diana Renardus
 • Laura Spanjersberg
 • Inge Smit
 • Daphne Meering
 • Marleen Wolters
 • Carlijn Schut
 • JvdH
 • Simone Sormani
 • Lieke Verhagen
 • Cézanne Schopman
 • Jacqueline Rodenburg
 • Cindy Rustam
 • Marleen Scherjon
 • Margriet Duinstra
 • Vanessa van Ginkel
 • Nanda Amse
Nieuws

01 06 2021

Start unieke behandeling voor de allerkleinsten in De Kinderkliniek

DeKinderGGZ biedt met IMH poliklinische diagnostiek en behandeling voor kinderen tot 6 jaar. Vanaf juni breiden we onze dienstverlening uit met een unieke dagbehandeling - Magnolia - waar gewerkt wordt volgens de Infant Mental Health (IMH) visie. Magnolia is een gespecialiseerde dagbehandeling voor 0 tot en met 4 jaar, die aansluit bij de bestaande IMH poli waar jonge kinderen en hun ouders of verzorgers terecht kunnen als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en/of de relatie tussen ouder en kind.  Lees verder

 
Youtube
Vacatures bij de GGZ

We hebben diverse vacatures voor regiebehandelaren en psychologen / orthopedagogen. Kijk snel naar onze vacatures!