Medische zorg

De Kinderkliniek is een centrum voor poliklinische behandeling en dagbehandeling voor niet-acute, planbare, tweedelijns kindergeneeskundige zorg. Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar bezoeken De Kinderkliniek. Omdat wij vinden dat ook andere aspecten van belang zijn voor het welbevinden van een kind, is De Kinderkliniek ook actief betrokken bij onderwerpen die niet via de kinderarts gaan, zoals paramedische en niet-medische zorg.

Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van patiënten in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. De kinderarts behandelt niet alleen kinderen die een ziekte of aandoening hebben. Ook kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken, worden onderzocht en behandeld door de kinderarts. Behalve kinderen worden ook ouders en/of verzorgers begeleid door de kinderarts.Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?