Niet medische zorg

De Kinderkliniek is een centrum voor poliklinische behandeling en dagbehandeling voor niet-acute, tweedelijns kindergeneeskundige zorg. Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar bezoeken De Kinderkliniek. Omdat wij vinden dat ook andere aspecten van belang zijn voor het welbevinden van een kind, is De Kinderkliniek ook actief betrokken bij onderwerpen die niet via de kinderarts gaan, zoals paramedische en niet-medische zorg.Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?