Kinderen leren omgaan met faalangst

Herken je dit?

Jouw kind heeft goed geleerd, maar haalt toch een onvoldoende of heeft een black out tijdens een toets. Jouw kind leert uren door terwijl het de stof al lang kent, is gespannen, komt moeilijk in slaap of heeft last van hoofd- en buikpijn, een verhoogde hartslag en trillende handen voor een toets. Jouw kind stelt het leren uit waardoor er te weinig tijd is om alles goed te leren of  is vaak ziek voor een toets of opdracht: misschien probeert jouw kind door niet voldoende te leren of niet deel te nemen aan een opdracht mislukkingen te voorkomen. Jouw kind heeft misschien last van faalangst.

Wat is faalangst?

Iedereen voelt wel eens spanning in situaties waarin hij wordt beoordeeld. Meestal denken we dan meteen aan school, maar dit kan ook zijn op het sportveld of voor een toneeluitvoering. Niet elke leerling ontwikkelt echter faalangst in spannende omstandigheden. Ongeveer een op de tien kinderen doet dat wel. Zij ervaren onnodige spanning bij schoolprestaties. Deze spanning werkt belemmerend en heeft een negatieve invloed op het welbevinden en schoolprestaties: “Er komt niet uit wat er inzit".

Is er iets aan faalangst te doen?

Aan faalangst is iets te doen. Een cursus kan leerlingen leren beter om te gaan met hun angst. In de cursus leren leerlingen invloed op de spanning uit te oefenen door onder meer ontspanningsoefeningen, het uitvoeren van spannende taken en het leren vervangen van negatieve gedachten door helpende gedachten. Daardoor leren kinderen beter om te gaan met hun spanning en gedachten.

Faalangst alleen in het eindexamenjaar?

Leerlingen die in het laatste jaar van school opeens dezelfde problemen ervaren als leerlingen die al jaren last van faalangst hebben, hebben geen faalangst. In deze gevallen kan er sprake zijn van examenvrees.

Voor wie?

Voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. Er vindt zowel begeleiding in groepen (minimaal 6 leerlingen) als individuele begeleiding plaats.

De training wordt gegeven op De Kinderkliniek door Katrientje Hofland.

Voor meer informatie kijk op www.hoflandadvies.nl
Aanmelden kan via katrientje@hoflandadvies.nl

Medewerkers

  • Katrientje Hofland
Faalangst
Aan faalangst is iets te doen
Nieuws

05 02 2019

Steeds meer nieuws van Ineke over het pomptraject

Zoals we al eerder hebben vermeld zijn er afgelopen week 15 kinderen/ jongeren met diabetes type 1 een nieuw pomptraject ingegaan. Zij gaan de insulinepomp MiniMed 670G van Medtronic in combinatie met de sensor dragen. Dit traject verloopt stapsgewijs en wat is nu zo bijzonder, Ineke begeleidt de groep en doet mee! Dat betekent dat zij ook een insulinepomp draagt, een infuusnaaldje heeft gekregen en dat Marie-Lou bij haar de sensor heeft geplaatst. Volgende week gaat zij ook op auto-modus mee. Ineke doet dit zodat zij de ervaringen van de jongeren kan meebeleven. Lees haar verslag van de eerste dag: Lees verder

 

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen?

Volg ons via
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube