Paramedische zorg

De Kinderkliniek is een centrum voor poliklinische behandeling en dagbehandeling voor niet-acute, tweedelijns kindergeneeskundige zorg. Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar bezoeken De Kinderkliniek. Omdat wij vinden dat ook andere aspecten van belang zijn voor het welbevinden van een kind, is De Kinderkliniek ook actief betrokken bij onderwerpen die niet via de kinderarts gaan, zoals paramedische en niet-medische zorg.

De Kinderkliniek biedt ook paramedische zorg, zorg die wordt geleverd door een paramedicus. Letterlijk betekent paramedisch 'naast de dokter'. Paramedici zijn meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening, maar hebben voornamelijk als doel de de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. Hun behandeling is gericht op het verminderen van de functionele gevolgen van een ziekte of aandoening. Zij zijn dus een goede aanvulling voor het zorgaanbod in De Kinderkliniek!Heeft u vragen of wilt u met ons in contact komen?