Het bewegend functioneren van kinderen

De kinderfysiotherapeut is deskundig op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen: hun motorische ontwikkeling en hun houdings- en bewegingsapparaat. Als een kind beweegt en speelt, leert het de zintuigen te gebruiken en de motoriek te oefenen. Soms laat een kind een vertraagde ontwikkeling zien, een andere ontwikkeling dan verwacht of ontstaan  er klachten. U kunt dan uw kinderfysiotherapeut consulteren.

Speciaal voor kinderen

De kinderfysiotherapeut heeft ook aandacht voor de pedagogische en didactische vaardigheden van het kind en de werkwijze sluit zoveel mogelijk aan bij het kind en is zo mogelijk spelenderwijs. Een consult is aan te bevelen bij:

  • Variatie in of achterstand van de motorische ontwikkeling van het kind
  • Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld orthopedische klachten en (sport)blessures
  • Een voorkeurshouding en afvlakking van het hoofdje van de zuigeling
  • Multidisciplinaire revalidatie en aanvragen van hulpmiddelen
  • Problemen in de verwerking van zintuiglijke prikkels, sensorische informatieverwerking
  • Kinderfysiotherapeutische behandeling van verstandelijk gehandicapten en specifieke aandoeningen
  • Sputumretentie, incontinentie en obesitas

Onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het werk van kinderfysiotherapeuten is het onderzoek. Op basis van het onderzoek en het intakegesprek krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind en/of de klachten van houdings- en bewegingsapparaat. Aan de hand van dit onderzoek zal de kinderfysiotherapeut bepalen of uw kind verder behandeld zal worden, dat alleen adviezen volstaan of dat overleg  met een medisch specialist raadzaam is. Als de school, arts of  ouders onzeker zijn over de motorische ontwikkeling of klachten, dan is een consult aan een kinderfysiotherapeut zeker aan te bevelen. Omdat er veel variatie is in wat normale ontwikkeling genoemd wordt, is soms alleen een onderzoek voldoende.
 

Behandeling

Er kan meer oefening nodig zijn om klachten te verhelpen, het juiste ontwikkelen te stimuleren of de omgeving van het kind kan beter of anders inspelen op de behoeften en mogelijkheden van een kind. Bij de behandeling die volgt op de onderzoeken heeft de kinderfysiotherapeut veel aandacht voor het kind. De kinderfysiotherapeut kijkt naar het gehele functioneren van het kind. U en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol en worden nauw betrokken bij de behandeling. De kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies. De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, kinderen hebben geen eigen risico, meer behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

De kinderfysiotherapie wordt in De Kinderkliniek verzorgd door de praktijk van Paul Klaver Kinderfysiotherapie. Voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut heeft u geen verwijzing van uw kinder- of huisarts nodig, maar wij brengen hen wel op de hoogte als u toestemming geeft. Indien nodig wordt uw kind vaker dan eenmaal per week gezien; ook behandeling aan huis is mogelijk. Zo maakt u een afspraak met afspraak@dekinderkliniek.nl of bel met 036 – 76 300 30.

Handige links

Paul Klaver - groepspraktijk voor fysiotherapie

Medewerkers

  • Jitske Haven
  • Annemarie van der Meijden
  • Vanessa van Ginkel
Kinderfysiotherapeut Jitske Haven
Kinderfysiotherapeut Jitske Haven
Nieuws

18 01 2022

Covid vaccinatie bij kinderen

Ten aanzien van de Covid vaccinatie bij kinderen volgen de kinderartsen van DeKinderkliniek de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Lees verder

 

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen?